petak, 20. ožujka 2009.

Ideja

Ideja, nije tek puki pojam, pa niti, kako se običava reći, hipostazirani pojam, još je to manje neka predodžba, predstava, percepcija, "koncept", "plan" ili "program". Vidljiva uopće tek, govoreno s Kantom, s onu stranu sveg mogućeg iskustva i u njemu znanstveno znatljivog - kao "ideja svijeta" ili "ideja slobode", recimo - iskrsava ona, ako uopće, istom u iznimnim trenucima oku duha, i, nije svakome dano da je vidi, te stoga čitava razdoblja ili epohe mogu živjeti bez ideje, za ideje slijepo, u duhovnome mraku i bezidejno. Izvidljiva u duhovnome vidu, ona je ono čega nigdje "u svijetu" nema i možda "realno" ni ne može biti, ali, usprkos tome ono, što ipak mora moći biti, da bi duhovno zajedništvo, pod najvišom svrhom čovjeka-duha moglo biti, postati i opstati.
.
B. Despot, "Ideja sveučilišta", u "Sitnice"

Nema komentara:

Objavi komentar